Advisory Board


SundFornuft rådgives af et advisory board. Advisory board udpeges af bestyrelsen og udvides løbende, og hjælper den siddende bestyrelse med sundhedspolitisk sparring.


Advosory Board består af


Morten Sodemann

Speciallæge i Infektionsmedicn, 

Overlæge, Invandrermedicinsk Klinik

Klinisk Professor, Syddansk Universitet

Eksternt Link


Trine Kjær

Cand.agro, Ph.D

Professor, Dansk Center for Sundhedøkonomi

Eksternt Link