Helle B. Krogh, Bestyrelsesmedlem

Læge


Jeg har været læge i tre år og aktuelt er jeg i introduktionsstilling i psykiatri.


Jeg har gennem studietiden beskæftiget mig en del med interessegrupper indenfor national og international sundhed, herunder udokumenterede migranters rettigheder til sundhedshjælp i Danmark og jeg været med i gruppen "Uden tavshedspligt" der satte fokus på #Metoo kampagnen blandt danske læger. Jeg interesserer mig for lige adgang til sundhed og for at patienter, uanset baggrund skal have et sted at føle sig mødt i det danske sundhedsvæsen