Vision

                     

"Vi ønsker et rationelt og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen, som sikrer lighed i og omkring sundhed. Vi vil være den sundhedspolitiske tænketank, som samler alle interessenterne i det danske sundhedsvæsen."

Holdninger


Indlæg/kronik i Berlingske Tidende angående at psykiatriske patienter er en overset gruppe i pandemien.

[link]


Interview i Ugeskrift for læger med forperson Lui N. Koch om baggrunden for SundFornuft

[link]SundFornuft er i sin opstartsfase. I takt med at der udarbejdes analyser, artikler eller debatindlæg vil de kunne findes her.


Bestyrelsesmedlemmernes individuelle udgivelser og kronikker kan findes under bestyrelsessektionen her